Monthly Archives: 12月 2020

和管登《九日陪叶令尹游罗田岩》七律诗

给自己安排的岁末最后一道国文作业,是想象中回到故乡的罗田岩,撰写和管登《九日陪叶令尹游罗田岩》诗一首。故乡的罗田岩是历代名人摩崖石刻众多、丹山碧水的风景名胜地,有朱熹题字、周敦颐诗、岳飞题字、文天祥集句及王阳明、罗洪先等理学名家题刻,也为周敦颐《爱莲说》一文诞生和题刻之处。管登为中国理学宗师王阳明首足,被誉为“雩阳五子”之一。甫田郑纲评价管登说:“管公为新建(王阳明)高足,得师授,故其心精,为学专,故其政达。由公之政以观学,由学之用以观心,可谓上不负君师,下不负所学者矣”。管登诗作流传下来的非常少,我知道的仅有《九日陪叶令尹游罗田岩》这首立意高古清远并有浓浓理学气的一诗。诗云:“石洞重来非昔年,追陪冠盖数蓝烟。看花兴浅诗常涩,陟怙山高望欲穿。松罩白云巢野鹤,涧飘丹叶落前川。山公有约还重赏,石上留题许共传。”


小子不才,在庚子年末,步和管登《九日陪叶令尹游罗田岩》七律诗如下:“北国严霜逐翌年,遥思故土草如烟。山连叠翠松常直,淤浊埋深莲欲穿。罗壑层层生紫气,贡江曲曲下西川。前贤妙韵今应尽,后进新歌续旧传。”

庚子年和杜甫七律《登高》

据说,唐代的杜甫正是在他的生日里,写下了这首《登高》的七律诗:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”。

所以,我也效法学习杜甫,和诗一首《庚子年 生日有感 和杜甫登高七律韵》 :

万里寒风弄笔才,天涯泼墨雪花开。
空山自是人间景,快意何须物外来。
世事蹉跎催华发,沧桑喜怒付烟灰。
凭谁说与东坡老,两三诗词下酒杯。